Prevod strokovnega članka

Strokovni članki običajno obravnavajo teme z določenega znanstvenega področja, ki ga bralci takih besedil dobro poznajo. Zato mora tudi prevod strokovnega članka opraviti prevajalec, ki ni samo jezikovni strokovnjak, temveč pozna tudi izrazoslovje s strokovnega področja.

Oblika strokovnega članka

Strokovni članki so pogosto objavljeni v strokovnih ali znanstvenih revijah in se lahko dotikajo različnih znanstvenih področij. Zelo pogosto so to naravoslovne vede, kot so medicina, farmacija, biologija itd. Ne glede na to, s katerim področjem je članek povezan, imajo taka besedila zelo podobno osnovno obliko. Običajno so sestavljena iz:

  • naslova,
  • izvlečka,
  • povzetka (abstrakta),
  • ključnih besed,
  • uvoda,
  • rezultatov in
  • zaključka.

Naslov naj bi bil kratek in privlačen tako v izvirniku kot v prevodu.

Zakaj prevajamo strokovne članke?

Strokovni članki običajno niso namenjeni le enemu jezikovnemu območju, temveč želijo z rezultati in dosežki seznaniti tudi mednarodno strokovno javnost. Zato je prevod strokovnega članka pogosto iskana storitev, ki zahteva res izkušenega prevajalca, ki pozna jezik, značilen za strokovne članke. Običajno jih pišemo v prvi osebi množine ali v trpniku, jezik pa mora biti enopomenski in čustveno nevtralen, s številnimi strokovnimi izrazi.

Zahtevni strokovni izrazi

Prevod strokovnega članka z zahtevnimi strokovni izrazi lahko prevajalcu povzroči veliko preglavic, saj mora poznati izraze, ki so ustrezni in ustaljeni v določeni stroki. Vedeti mora, kdaj je treba določen izraz prevesti s tujko in kdaj ga mora podomačiti.

Atopijski dermatitis, nevrodermitis ali atopijski ekcem?

Kožno obolenje atopijski dermatitis na primer lahko poimenujemo s kar osmimi izrazi: atopijski ekcem, nevrodermatitis, nevrodermitis, nevrodermatitis, pruridermatitis, pruridermatitis in nevrodermitis. Poglejmo še nekaj primerov, s kakršnimi se lahko srečajo prevajalci medicinskih besedil iz angleščine: mucosal surface with absence of villi (sluznična površina brez črevesnih resic) ali hyperplasia of the crypts (hiperplazija kript). Če sami izrazov ne poznajo, se morajo obrniti na strokovne sodelavce, ki te izraze razložijo.

Če potrebujete kakovosten prevod strokovnega članka, so vam Lingulini izkušeni prevajalci vedno na voljo.