Prevajanje tehničnih besedil

Ali veste, da nekatere raziskave kažejo, da skoraj 90 % besedil, ki jih dobijo v roke prevajalci, pomenijo tehnična besedila? Res je, da je za to vrsto besedil značilno ponavljanje enakih ali zelo podobnih povedi, kar prevajanje nekoliko poenostavi, a prevajalec se mora spoprijeti tudi z veliko strokovnimi izrazi, ki včasih v ciljnem jeziku niti nimajo ustreznice.

Kaj uvrščamo v tehnična besedila?

V tehnično prevajanje uvrščamo veliko vrst besedil z različnih strokovnih področij. Najpogosteje prevajamo besedila, kot so navodila za uporabo, varnostni listi, strokovni članki in ostale vrste besedil s področja gradbeništva in elektrotehnike, strojništva, mobilne tehnologije in informatike, avtomobilske industrije, letalske industrije itd. Taka besedila vsebujejo veliko terminologije, zato mora prevajalec obvladati tudi strokovno področje.

Na kaj moramo paziti pri prevajanju

Pri prevajanju bo prevajalec besedilo moral tudi prilagoditi ciljni kulturi, in sicer bo moral prilagoditi:

  • merske enote,
  • zapis datuma,
  • valute,
  • standarde in
  • predpise.

Če je omejen glede dolžine prevoda, bo moral precej paziti, saj so slovenski prevodi običajno daljši kot na primer angleško besedilo.

Kako prevesti strokovne izraze

Poleg strokovnih izrazov, za katere imamo že uveljavljene domače ustreznice, lahko srečamo tudi take, ki domače ustreznice še nimajo ali se ta še ni prijela. Tako nam lahko veliko težav povzročijo izrazi, ki jih je težje prilagoditi slovenščini, kot je na primer tvorjenje zloženk: prevod besede double-click v slovenščino je še posrečen kot »dvoklik«, kaj pa naredimo z besedami, kot je double-boot? Po prejšnjem vzorcu bi bil to dvozagon, a v tem primeru je primernejši in bolj uveljavljen prevod »dvojno zaganjanje«.

Prevajanje tehničnih besedil zahteva veliko natančnosti in strokovnega znanja. Najmanjša napaka v prevodu lahko vodi v napačno razumevanje, to pa v napačno ravnanje in posledice so lahko hude. V prevajalski agenciji Lingula se zavedamo, kako pomembno je, da je prevod kakovosten, zato ga lahko brez skrbi prepustite našim izkušenim prevajalcem.