Tolmačenje govornega nastopa

Tolmačenje je zelo zahtevno delo, saj poteka »v živo« ob govoru, kjer razen pripovedovalca nihče ne ve, kaj bo sledilo. Tolmač mora zato v zelo hitrem času oblikovati stavke, ki sledijo govorčevemu govoru in so za poslušalce smiselni.

Težave pri simultanem tolmačenju

Za učinkovito simultano tolmačenje morajo tolmači, ki govorca spremljajo iz svoje kabine, zelo pozorno poslušati njegov govor prek slušalk. Delo je zahtevno, saj stavka ne morejo prevesti, dokler ga govorec ne pove do konca, saj je nemogoče predvideti, kako bo poved zaključil. Tolmač mora izredno dobro poznati oba jezika, saj mora ujeti tudi slog govorca in tujejezični publiki približati vsebino s prilagoditvijo posebnosti, kot so pogovorne fraze, pregovori in šale.

Konsekutivno tolmačenje

Govorne nastope pogosto tolmačimo konsekutivno, pri čemer je tolmač ob govorcu in prevaja naknadno po sklopih, in ne sočasno stavek zastavkom kot pri simultanem tolmačenju. Tolmač najprej posluša govornika in si ob tem dela zapiske, potem pa povzame povedano.

Upoštevanje posebnosti govora

Pogosto so stavki govornih nastopov krajši, uporablja se tudi manj težko razumljivih besed, saj so prilagojeni poslušalcem. Na posebnosti govora mora biti pozoren tudi tolmač, ki ne sme uporabljati besed, ki bi jih izbral v pisnem kontekstu. Stavkov zaradi časovne stiske navadno ne podaljšuje, saj v povprečju tolmač za govorcem zaostaja približno tri besede, kar se spreminja tudi glede na jezik, svojega prevoda pa tudi ne more popraviti, saj ga poslušalci slišijo takoj. Zato mora tolmač zares obvladati oba jezika, da lahko hitro oblikuje smiselne stavke.

Aplikacije za tolmačenje oz. tolmačenje na poti?

Na potovanjih so postala priljubljena orodja, ki so lahko v pomoč pri tolmačenju tujih jezikov. Ideja je, da naj bi govor posneli, aplikacija pa bi nam povedano vrnila v govorni ali pisni obliki, prevedeno v naš jezik. Tovrstne aplikacije so sicer lahko v pomoč, vendar pa moramo vedeti, da gre za prevajanje prek prevajalskih programov, ki niso povsem zanesljivi. Ker ne prepoznajo konteksta, so nezanesljivi pri tolmačenju besed ali povedih s prenesenim pomenom.

Če potrebujete tolmačenje, se obrnite na izkušene Linguline tolmače.