Prevajanje turističnih besedil

Dober prevod turističnih besedil lahko močno vpliva na mnenje obiskovalcev. Besedilo o turistični destinaciji, znamenitosti, hotelu ali gostilni bo za obiskovalce najverjetneje prvi stik. Prevajalec mora zato poskrbeti, da bo prevod za bralce razumljiv in privlačen.

Privlačnost besedila

Namen turističnih besedil je predstaviti zanimivost, vzbuditi zanimanje bralca in vplivati nanj. Zato v takih besedilih uporabljamo posebna jezikovna sredstva, značilna za oglaševalski jezik. V prevodu se morajo te značilnosti ohraniti in obenem biti prilagojene ciljni kulturi.

Ali lastna imena prevajamo?

V turističnih besedilih najdemo tudi veliko lastnih imen, zlasti geografskih, in pogosto se pojavi dilema, ali naj jih prevajamo ali ne.

  • Bodo tujci razumeli, kaj je Blejsko jezero, ali moramo to ime prevesti? Če se odločimo za prevod v angleščino, se pojavi novo vprašanje, kako ga prevedemo, ali Bled lake, Lake Bled, the lake Blejsko jezero.
  • Ali v angleškem prevodu uporabimo ime Kralj Matjaž, King Matjaž ali King Matthias?
  • Bi reko Sočo pustili v izvirniku ali bi jo prevedli v Isonzo? Italijanskim bralcem bo seveda bolj razumljivo, če bomo uporabili italijansko zemljepisno ime, saj Italijani vedno prevajajo zemljepisna imena.

Kulturno specifični izrazi

Izrazi, ki so značilni za določeno kulturo, so strah in trepet vsakega prevajalca. Razumljivi so namreč samo pripadnikom določene kulture, zato je njihovo prevajanje težavno. V to skupino spadajo recimo imena jedi, kot je prekmurska gibanica, ki je tujcem neznana. Taki izrazi so tudi kozolec, planšar, osmica. Prevajalec se mora odločiti, ali bo te izraze razložil opisno ali bo našel primerljivo besedo v tujem jeziku.

Besedila morajo goste privabljati

Ali ste se že kdaj nasmejali kakšnemu slabo prevedenemu turističnemu besedilu? Pogosto se namreč dogaja, da turistični ponudniki prevodom ne namenijo dovolj pozornosti in tako jih prevajajo neizkušeni prevajalci, zato so prevodi površni in nerazumljivi.

Kakovosten prevod turističnega besedila je del kakovosti turistične ponudbe, zato pomembno vpliva na izbiro bralca. Če želite vaš prevod turističnega besedila zaupati izkušenim prevajalcem, vam na prevajalski agenciji Lingula z veseljem pomagamo.