Prevod uradnega vabila

Prevajanje uradnega vabila od prevajalca zahteva veliko pozornosti, saj mora kljub formalnemu tonu vabilo v prevodu ohraniti tudi iskrenost pošiljatelja, in prejemnika prepričati, da se dogodka udeleži.

Ton in forma

Z dobro napisanim vabilom, ki pri prejemniku naredi dober vtis, lahko pripomoremo, da se dogodka udeleži mnogo ljudi, saj že z načinom pisanja ustvarimo vzdušje navdušenosti in pričakovanja. Uradno vabilo naj bi bilo vljudno, napisano v formalnem tonu, a vseeno prijazno. Prevajalec mora biti pozoren na to, da tudi v ciljnem jeziku ohrani tak ton in jezik, saj z njim izraža pošiljateljeve komunikativne zmožnosti. Zato je vabilo najbolje zaupati profesionalnemu prevajalcu, ki lahko v kratkem času uradno vabilo prilagodi ciljnemu jeziku in publiki.

Prepričljivo podajanje vsebine

Namen vabila ni samo informacija o formalnostih dogodka, temveč moramo kraj, čas, namen ter druge nujne informacije podati na način, ki izraža naše veselje in zadovoljstvo ob udeležbi prejemnika. Pomembno je, da s tem, kako so podane informacije, prepričamo prejemnika, da se dogodka udeleži, zato moramo biti prepričljivi, a hkrati profesionalni in spoštljivi. Prevajalec mora izbrati takšne tujejezične ustreznice, ki bralca prepričajo za udeležbo, zato ne sme prevajati dobesedno, temveč mora besednjak pozorno izbirati.

Pogoste fraze

Pri pisanju uradnih besedil v mnogih jezikih obstajajo vnaprej določena pravila, zato nastane mnogo fraz, ki skozi čas postanejo stalnica vsakega tovrstnega besedila. Tudi uradno vabilo vključuje nekaj takšnih fraz, ki jih mora prevajalec dobro poznati, da lahko besedilo ustreza vsem pričakovanjem določene kulture. V angleščini so takšne na primer:

  • We request the honor of your presence
  • We request the pleasure of your company
  • Your esteemed presence at our function would bring us much pleasure
  • Your esteemed presence at our discussion would bring us much pleasure

Če potrebujete prevajanje svojih besedil, jih zaupajte izkušenim prevajalcem Lingule.