Prevajanje verskih besedil

Prevajanje verskih besedil je za prevajalca poseben izziv, saj mora poleg pomena teksta ohraniti tudi njegov značilni register. Tovrstna besedila so polna simbolike, pregovorov in citatov, na katere so ljudje vezani čustveno in kulturno, zato mora biti prevajalec pri prevajanju še posebej pozoren, da zazna vse te dodatne pomene. Z razvojem jezikov in vznikom novih verskih praks je prevajanje takšnih besedil še vedno pomembno.

Starinski slog in arhaične besede

V nekaterih jezikih se pri prevajanju starejših verskih besedil, ki jim pripisujejo dolgo tradicijo, uporabljajo starinske besede. S tem poudarijo izvor in pristnost splošno sprejetih naukov. Tako je v angleščini še posebej pri prevajanju Biblije priljubljena uporaba arhaičnih besed iz starejših oblik angleščine, ki sicer niso več v rabi (npr. thou, thee, thine), ali pa glagolom dodajo starinske končnice (cometh, seemeth).

Strategije za prevajanje verskih izrazov

Prevajalci se lahko pri prevajanju držijo nekaterih smernic, ki pomagajo zagotoviti čimbolj ustrezen prevod.

  • Uveljavljen prevod: gre za uraden prevod pomembnejšega izraza, ki je vsesplošno priznan in uporabljan.
  • Kompenzacija: včasih se pri prevodu kakšnega stavka izgubi del pomena, zvočnega efekta ali metafore, ki ga prevajalec lahko ponazori v drugem delu povedi in tako kompenzira.
  • Opombe, podtekst: prevajalec lahko besedilu doda opombe in ga obogati z dodatnimi informacijami. To je še posebej primerno takrat, ko beseda nima tujejezične ustreznice, ki bi bila dovolj zvesta originalu.
  • Kalk: loan translation je dobeseden prevod besedne zveze iz drugega jezika. Takšen primer v angleščini je beseda worldview, ki je dobeseden prevod nemške
  • Transferenca: originalna, tuja beseda je vstavljena v prevedeno besedilo. Njen natančni pomen je lahko obrazložen v opombah.
  • Kulturna ekvivalenca: prevedeno besedilo mora vsebovati besede, ki imajo enako konotacijo kot originalno besedilo. Včasih jih je treba tudi kulturno prilagoditi, še posebej koncepte, kot so na primer nebesa.

Prevajanje zahtevnejših besedil zaupajte izkušenim prevajalcem, ki bodo upoštevali vse besedilne posebnosti.