Prevod besedil s področja zavarovalništva

Besedila s področja zavarovalništva spadajo med finančna besedila. Ker pogosto vsebujejo pomembne podatke, je njihovo prevajanje posebej delikatno in zahteva veliko natančnosti.

Zavarovalnice na vsakem koraku

Zavarovanja danes sklepamo na vsakem koraku, najsi gre za zavarovanje doma, na potovanju, avtomobilsko zavarovanje ali življenjsko, nezgodno in zdravstveno zavarovanje – prej ali slej se bomo srečali z vsaj enim. Zaradi velike mednarodne prepletenosti in poslovanja v tujini pa vse pogosteje potrebujemo tudi prevajanje besedil s področja zavarovalništva.

Katera besedila prevajamo?

Seznam besedil s področja zavarovalništva, ki jih je pogosto treba prevesti, sestavljajo zavarovalne pogodbe, listine, police, zahtevki in pogoji poslovanja. Ta besedila vsebujejo pomembna pravna določila tako za zavarovalnico kot za zavarovanca, zato je pomembno, da za prevode takih dokumentov poskrbijo strokovni in izkušeni prevajalci.

Poznavanje terminologije

Poleg natančnosti je pri prevajanju besedil pomembno tudi poznavanje sistemov zavarovanja. V Združenih državah Amerike je denimo sistem zdravstvenega zavarovanja povsem drugačen kot v večini evropskih držav, posledično lahko najdemo veliko razlik tudi v terminologiji, ki jih mora prevajalec dobro poznati.

Strokovni izrazi s področja zavarovalništva

Izrazi, s katerimi se lahko pogosto srečamo v besedilih s področja zavarovalništva, so nam mogoče v angleščini nekoliko manj znani, na primer:

  • zavarovalni posrednik ali insurance broker
  • provizija ali commission
  • pozavarovanje ali reinsurance
  • zavarovalno kritje ali coverage/cover
  • kritje stroškov zdravljenja ali medical coverage.

Prevajanje besedil s področja zavarovalništva zahteva veliko diskretnosti in natančnosti, ki vam ju zagotavljamo pri prevajalski agenciji Lingula.