Prevod zdravniških izvidov

Prevod zdravniških izvidov in spričeval je ena najzahtevnejših prevajalskih nalog. Tak prevod praviloma potrebujemo, ko pošiljamo zdravstveno dokumentacijo v tujino. Za prevajalce pomeni velik izziv, saj gre za strokovno zahtevna besedila, kjer je že majhna napaka lahko usodna in ogrozi zdravje posameznika, nepravilno uporabljen izraz v prevodu farmacevtskega besedila pa lahko povzroči veliko poslovno škodo.

Prevajalec mora upoštevati smernice agencij za zdravila

Prevodi zdravniških izvidov, medicinskih in farmacevtskih besedil zahtevajo od prevajalca odlično poznavanje strokovne terminologije ter skrbno spremljanje in upoštevanje nacionalnih in mednarodnih posodobitev predpisov Evropske agencije za zdravila (EMA), ameriških zveznih predpisov o FDA in številnih drugih.

Prevodi zdravniških izvidov – področja

V prevajalski agenciji Lingula prevajamo naslednje vrste medicinskih besedil:

  • diagnoze bolezni,
  • recepte za zdravila,
  • opise medicinske opreme in
  • različno dokumentacijo o zdravljenju pacientov.

V Linguli vsak prevod pregleda strokovni bralec

Prevode strokovnih medicinskih besedil za prevajalcem vedno prebere tudi strokovni bralec, ki je praviloma zdravnik ali farmacevt. S tem na prevajalski agenciji Lingula zagotovimo natančnost in pravilnost uporabljenih izrazov v prevodih zdravniških izvidov, medicinskih in farmacevtskih besedil.