Prevajanje zemljepisnih imen v angleščino in nemščino – 2. del

V prejšnjem članku o prevajanju zemljepisnih imen smo govorili o prevajanju imen držav in pokrajin, tokrat pa se bomo posvetili prevajanju imen naselij, voda in gora v angleščino in nemščino.

Imena naselij

Slovenska imena naselij v angleščini in nemščini obdržijo svojo izvorno obliko. Ljubljana tako ostane zapisana, kot jo pišemo po slovenskem pravopisu.

 • V nemščini so imena vseh naselij srednjega spola. Kadar je v stavku rabljeno samo ime, se piše brez člena, npr. In Ljubljana findet man viele alte Gebäude.
 • Kadar pa imenu dodamo pridevnik, na primer das weiße Ljubljana, mora biti pred pridevnikom člen, ki je glede na uporabljeni pridevnik in želeno sporočilo včasih določni, drugič nedoločni.
 • V angleščini se naselja prav tako pišejo brez člena, razen kadar želimo poudariti število (There’s a Brezje at Horjul and another one at Tržič – želimo poudariti, da ne gre za isto Brezje).

Imena voda

 • V angleščini imena morij prevajamo, npr. the Adriatic (sea).
 • Pri imenih jezer se prevede le opisni del za jezero, torej lake, npr. Lake Bled. Če je jezer več, kot npr. the Triglav lakes, dodamo še določni člen, sicer ne.
 • Reke dobijo določni člen, sicer pa ohranijo slovenski zapis, npr. the (River) Sava.
 • V nemščini se enako kot v angleščini imena morij prevajajo in dobijo določni člen, npr. das Adriatische Meer.
 • Imena jezer se spremenijo v pridevnike s končnico –er, npr. der Bleder See, če je jezer več, je tvorjenje pridevnika enako, spremenita pa se predlog in število samostalnika, npr. die Lovrencer Seen.
 • Reke dobijo določni člen tistega spola, kot ga imajo v slovenščini, in se torej ne ravnajo po moškem spolu za Fluss. Tako je npr. die Sava ali die Mura.

Imena gora

 • V angleščini imena gora ostanejo nespremenjena in brez člena.

Triglav, Škrlatica and Mangart are Slovenia’s highest mountains.

 • V nemščini imajo imena gora slovenski zapis in nemški določni člen, ki ustreza spolu v slovenščini.

Der Triglav, die Škrlatica und der Mangart sind die höchsten Bergen Sloweniens.

 • ! Izjema so die Julischen Alpen, die Karawanken in die Kamniker Alpen, ki se vedno prevedejo.

Dvojezična območja

Kadar gre za zemljepisna imena na dvojezičnih območjih, je najbolje, da je zapis imena v obeh jezikih, npr. Peca/Petzen (ang.) ali die Peca/die Petzen (nem.).

Prevajanje besedil, ki so polna zemljepisnih imen, je lahko težek zalogaj, če s pravili niste seznanjeni, zato to delo raje zaupajte profesionalnim prevajalcem.