Prevajanje zemljepisnih imen v angleščino in nemščino

Pri prevajanju različnih tipov besedil se prevajalec sreča z vprašanjem, kaj storiti z zemljepisnimi imeni – poimenovanji držav, krajev, voda, gora … Pri prevajanju v slovenščino nekatera imena podomačujemo (Wien postane Dunaj), druga ohranimo v izvirnem zapisu (Manchester) ali pa prilagodimo zapis (Paris postane Pariz). Tako kot se pri prevajanju v slovenščino zemljepisna imena prilagodijo slovenski rabi, se tudi slovenska zemljepisna imena prilagodijo za rabo v tujih jezikih.

Ime države in njenih pokrajin

Za imena držav ima veliko jezikov svoje različice.

Slovenija ­– Slovenia (ang.) – Slowenien (nem.)

Prevede se tudi uradni naziv Republika Slovenija v the Republic of Slovenia ali die Republik Slowenien. Pri zapisu v tujem jeziku mora prevajalec vedno preveriti rabo določnega člena, saj ga v slovenščini ne uporabljamo.

Kaj pa prevajanje imen dežel?

Za imena dežel obstaja več možnosti. Lahko se pišejo citatno, ampak v tem primeru v nemščini spremenijo spol v srednji (Koroško, Štajersko, Gorenjsko).

V zgodovinskem kontekstu lahko zanje uporabimo stara poimenovanja, ki so veljala do leta 1918 (Štajerska – Styria – Steiermark), moramo pa biti previdni, saj se to poimenovanje lahko nanaša na deželo, ki še ni bila razdeljena med današnji dve državi. Tuja poimenovanja se danes uporabljajo tudi samo za slovenske pokrajine, kadar je iz sobesedila jasno, da gre za slovenski del (na primer v turističnih vodičih).

Imena pokrajin se tako v angleščini kot nemščini uporabljajo brez člena.

  • Gorenjska is the region with most mountains.
  • Die meisten Bergen befinden sich in Gorenjsko.

Obstajajo pa tudi izjeme, ki se pišejo z določnim členom (the Karst/der Karst).

Prevajalčevo znanje zajema veliko več kot le poznavanje besedišča obeh jezikov. Včasih se prevajalec sreča tudi z vprašanji, za katera ne bi pomislili, da sodijo v prevajanje. Svoje prevode zato zaupajte profesionalnim prevajalcem.