Prevajanje življenjepisa

Pisanje življenjepisa v maternem jeziku se morda ne zdi težko, če pa se želite prijaviti na delovno mesto v tujini, boste potrebovali prevod. Pri prevajanju v ciljni jezik lahko prevajalec naleti na določene omejitve in posebnosti.

CV ali résumé?

Čeprav gre v Sloveniji načeloma za isti dokument, pa v določenih državah med obema dokumentoma delajo razlike. Résumé je dokument, v katerem so na kratko opisane relevantne izkušnje, kvalifikacije in znanja. Ponavadi je priložen k prošnji za zaposlitev in je ena prvih stvari, ki jih delodajalec prejme od iskalca zaposlitve. Curriculum Vitae oziroma CV pa je dokument, v katerem se bolj osredotočamo na izobrazbo in akademski uspeh. V poštev pride pri iskanju možnosti nadaljnjega izobraževanja ali usposabljanja.

Kočljive osebne informacije

Ponekod je običajno, da življenjepis vsebuje mnogo osebnih podatkov, kot so starost, datum rojstva, spol, ali smo poročeni in podobno. V nekaterih državah, na primer v Avstraliji, pa določene informacije niso zaželene oziroma so celo protizakonite, saj se želijo izogniti diskriminaciji na podlagi spola, starosti ali rase. Tako ni treba navesti niti državljanstva, le potrdilo o dovoljenju za delo v državi. Življenjepisu tudi ni treba dodati osebne fotografije, saj bi tudi ta lahko vplivala na odločitev vodstva. S tem je zagotovljeno, da so izbrani kandidati zares bili izbrani le na podlagi svojih izkušenj in izobrazbe.

Pozorno z detajli

Ker sta prošnja in življenjepis prvi stvari, s katerima delodajalec pride v stik z vami, je zelo pomembno, da naredita dober vtis. Ne samo, da je treba biti pozoren na morebitne slovnične napake, treba se je osredotočiti tudi na pravilno izrazoslovje, povezano z delovnim mestom. Oglasi za prosta delovna mesta ponavadi vsebujejo kup izrazov, ki se jih da spretno vključiti v CV in ga povezati z želenim delovnim mestom.

Boste življenjepis prevajali sami?

Dober prevod življenjepisa bo prilagojen ciljni kulturi, vseboval pa bo tudi ustrezno izrazoslovje v tujem jeziku. Napake lahko nastanejo že pri poklicnih nazivih in navedbi izobrazbe, ki včasih v ciljni kulturi sploh nima svoje prevodne ustreznice. Prevod življenjepisa torej zahteva dobro poznavanje ciljnega jezika in kulture, zato to delo prepustite izkušenim Lingulinim prevajalcem.