Prevod znanstvenih besedil

Prevajanje znanstvenih besedil je velik izziv za prevajalce, saj je za kakovosten prevod potrebno tako jezikovno kot strokovno znanje.

Besedila naravoslovnih in družboslovnih ved

Znanstvena besedila lahko sodijo na področje naravoslovnih ved, kot so medicina, farmacija, kemija in fizika, ali družboslovnih ved, kot so sociologija, filozofija, geografija in umetnostna zgodovina. Poleg tega gre tudi oblikovno za različne vrste besedil, denimo seminarske, diplomske, magistrske naloge, doktorske disertacije, znanstvene članke, opise znanstvenih raziskav, univerzitetne učbenike.

Besedila, namenjena ozkemu krogu bralcev

Znanstvena besedila so namenjena strokovnjakom s specifičnega področja. Zato so v njih uporabljeni izrazi in jezik strokovni in zapleteni, pogosta je tudi uporaba tujk in prevzetih besed. Pri prevajanju znanstvenih besedil je pomembno, da pazimo na jasnost, doslednost in nedvoumnost.

Strokovni izrazi – tujka ali nova beseda?

V znanstvenih besedilih lahko najdemo kopico strokovnih izrazov. Včasih se lahko zgodi, da prevod za kak izraz v nekem jeziku še ne obstaja, zato se mora prevajalec odločiti, katero prevajalsko strategijo bo ubral. Si bo izmislil nov izraz v jeziku, v katerega prevaja, ali ohranil izvirni izraz? Najpogosteje se prevajalec odloči za slednje, pri čemer doda še pojasnilo v jeziku, v katerega prevaja.

Ali veste, kaj je ADN?

Poznavanje terminologije je ključno za prevajanje znanstvenih besedil, zato prevajalci strokovnih terminov nikoli ne prevajajo dobesedno. Pri prevajanju iz francoščine ali v francoščino je denimo dobro vedeti, da DNK ali DNA v francoščini rečejo ADN, razlika je tudi pri AIDS-u, ki ga v francoščini imenujejo SIDA. Na primer v besedilu s področja biologije bi angleški izraz gene pool dobesedno prevedli kot »genski bazen«, kar ne bi bil pravilen prevod, saj je v slovenščini to »genski sklad« ali »genski nabor«.

Prevajanje znanstvenih besedil zahteva izkušenega prevajalca, saj so tovrstni prevodi namenjeni strokovnim bralcem. V Linguli zagotovimo, da strokovne prevode vedno prebere še strokovnjak specialist, ki poskrbi za pravilno terminologijo v prevodu.