Lektoriranje angleščine

Se vam v slovenščini kakšna vejica rada izmuzne? Kaj pa v angleščini? Angleški jezik je danes lingua franca – jezik, ki ga govori večina ljudi. A čeprav angleščino kar dobro obvladamo, pogosto nismo povsem seznanjeni z njenim pravopisom in slovnico, ki nam lahko povzročata težave že v maternem jeziku. Zato je najbolje, da besedilo, ki smo ga napisali v angleščini, damo v pregled strokovnjaku, ko bo opravil lektoriranje.

Lektorirano besedilo pokaže, da vam je mar

Jezikovna pravilnost besedila, pod katerega se podpišete, je seveda pomembna, če se želite predstaviti kot zanesljiva in natančna oseba. A včasih preprosto nimamo časa, da bi se ukvarjali s preverjanjem zapisa ali iskanjem najustreznejše besede ter z »ugibanjem«, kam postaviti vejico. Jezikovno pravilno besedilo v angleščini pa pomeni še večji izziv, saj se izražamo v jeziku, ki ni naš materni in katerega slovnična pravila nam morda niso tako blizu. Zato so tu jezikoslovci, ki svoje poznavanje angleške slovnice prenesejo na vaše besedilo in ga izpopolnijo.

Slovenglish, pojav, ki se mu ne moremo izogniti

Lektoriranje ne vključuje samo prestavljanja vejic, temveč tudi ustrezno izbiro besed in slogovno primernost – lektorji, skratka, poskrbijo, da je besedilo tako, kot bi ga napisal materni govorec. Nematerni govorci angleščini namreč pogosto radi dodajamo značilnosti slovenskega jezika in slovenske strukture, tako pride do jezikovne interference in rezultat je nekakšna mešanica slovenščine in angleščine ali slovenglish. Primer je napačna raba predloga for, ki se v slovenščino pogosto prevede kot »za«. A če želimo reči »Zanimam se za nakup hiše.« predlog for ne bo prava izbira. V angleščini bi rekli I am interested in buying a house.

Politični režim ali politični sistem?

Nematerni govorci včasih ne opazimo, da imajo nekateri podobni izrazi različne nianse v pomenu. Tako je denimo political regime (politični režim) za materne govorce angleščine nekoliko bolj negativen izraz kot political system (politični sistem). Pojem »svoboda« lahko v angleščini izrazimo z besedama liberty in freedom, a ima prva nekoliko bolj političen pomen, druga pa bolj splošen, včasih tudi oseben in intimen.

Čeprav angleščino obvladamo, lahko spregledamo slovnične napake ali pomenske odtenke, ki jih bo spretno oko Lingulinih lektorjev zagotovo opazilo. Zato je lektoriranje angleških besedil dobra odločitev.