Lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog

V diplomski ali magistrski nalogi naj bi pokazali, da smo po večletnem izobraževanju pripravljeni na samostojno raziskovanje. Pri pisanju diplomske ali magistrske naloge se tako osredotočimo na prebiranje strokovne literature in raziskovalno delo, zato pogosto nismo dovolj pozorni na jezikovno pravilnost besedila. Lektoriranje je eden ključnih korakov pred oddajo kakovostne diplomske ali magistrske naloge.

Lektoriranje je pika na i

Po dolgi in temeljiti raziskavi, preučevanju snovi, kupu prebrane literature in neprespanih nočeh je pred vami končni izdelek – diplomska ali magistrska naloga. Škoda bi bilo, če bi po vsem vloženem delu bralca zmotile pravopisne napake v njej. Če želite, da je vaša naloga v celoti kakovostna in vaš trud poplačan, je pomembna tudi jezikovna pravilnost, ki jo zagotovijo izkušeni lektorji.

Praviloma je potrdilo o lektoriranju obvezno

Glede doseganja jezikovne ustreznosti oziroma lektoriranja diplomskih in magistrskih nalog imajo fakultete različne zahteve. Študenti morajo tako slediti smernicam, ki jih predpiše njihova fakulteta. Nekatere lahko zahtevajo potrdilo o lektoriranju, druge zahtevajo le pravopisno ustreznost besedila, spet tretje pa zahtevajo tudi potrdilo o izobrazbi lektorja.

Lektoriranje ni samo popravljanje tipkarskih napak

Pri lektoriranju pa ne gre le za popravljanje tipkarskih napak in vejic, temveč lektorji poleg pravopisne in slovnične pravilnosti poskrbijo tudi za slogovno ustreznost, koherenco besedila, pazijo na ustrezno in enotno rabo izrazov, predlagajo boljše formulacije povedi itd.

Diplomska ali magistrska naloga je besedilo, ki bo javno dostopno, zato lahko pomembno vpliva na vašo kariero. V Linguli lahko poskrbimo za hitro in kakovostno lektoriranje vaše diplomske ali magistrske naloge.