Cenik prevodov – pogoji

OBRAČUNSKA ENOTA ZA PREVAJANJE
Prevedeno besedilo obračunamo po avtorskih straneh v prejetem dokumentu (če je izvirnik v elektronski obliki), zato boste že ob oddaji besedila vedeli, kakšna bo končna cena prevoda. Avtorska stran obsega 1.500 znakov brez presledkov. Na željo naročnika prevod obračunamo tudi na število besed. Na eni avtorski strani je približno 250 besed (odvisno od jezika iz oziroma v katerega prevajamo). Najnižja obračunska enota je pol strani.

OCENA STROŠKOV PREVODA
Cena prevoda je odvisna od jezika, v katerega bomo prevajali, in od zahtevnosti vsebine. Posebej zahtevno je tisto besedilo, ki je terminološko zelo specifično. Ob prejemu besedilo pregledamo in ocenimo njegovo zahtevnost ter predvideni obseg. S prevajanjem začnemo po pisni potrditvi naročila.

ROK IZVEDBE
Običajna dnevna storilnost prevajalca je pet avtorskih strani prevoda v slovenski jezik in štiri avtorske strani prevoda v tuji jezik. Dan prevzema in dan oddaje prevoda, konec tedna in prazniki v to normo niso všteti. Za kakovost prevodov, ki jih na izrecno željo stranke opravimo v neprimerno kratkem roku, ne jamčimo.

PLAČILNI POGOJI
Pravne osebe: Za prvi prevod zaračunavamo 50-odstotno predplačilo. Po opravljenem prevodu za razliko izstavimo račun z rokom plačila 8 dni. Pri nadaljnjem sodelovanju in rednem plačilu zadostuje pisno naročilo. Fizične osebe: če gre za prvo naročilo, je potrebno prevod plačati v naprej.

KRATKA REKLAMNA BESEDILA
Za prevod in lekturo krajših reklamnih besedil obračunamo dvakratno ceno prevoda oz. lekture po zahtevni tarifi, prevod in lekturo sloganov pa kot eno stran prevoda oz. lekture po zahtevni tarifi.

DODATEK ZA NUJNOST – SAMO PO VNAPREJŠNJEM DOGOVORU
Dodatek za nujnost se lahko uveljavlja le izjemoma in v dogovoru z naročnikom prevoda. Dodatek za nujnost je 50 % cene prevoda, kadar je dnevni učinek prevajalca do 30 % večji od norme, in 100 % cene prevoda za zelo nujen prevod, ko je dnevni učinek prevajalca do 60 % večji od norme.

Za več informacij in naročilo nam pišite na prevodi@lingula.si ali pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 ali 040 544 544.