Sodni prevod pogodbe

Vsak dogovor v poslovnem svetu se konča in potrdi s pogodbo, ki oznanja strinjanje vseh strani z zapisanimi pogoji. Zato za vsako pogodbo, sklenjeno s tujim partnerjem, potrebujemo tudi prevod pogodbe. Če pa si hočemo zagotoviti, da bo prevod pogodbe pravno veljaven, je najboljša izbira sodni prevod.

Sodni prevod je prava izbira

Pogodba je tudi neke vrste zavarovanje, saj od vseh strani zahteva, da se navedenih pogojev držijo, sicer lahko pride do pravnih posledic. Če se želimo izogniti raznim zapletom, je sodni prevod prava izbira, saj ga opravi sodno zaprisežen tolmač, ki zagotavlja, da je prevod pravno veljaven. Enakost izvirnika in prevoda pogodbe sodni tolmač zagotavlja z izjavo in pečatom, ki ju priloži prevedenemu dokumentu.

Jezik različnih pravnih sistemov

Pri prevajanju pogodbe ne gre samo za prenos v drug jezik, ampak za prenos v drug pravni sistem. Tako se denimo pravni sistem v Sloveniji zelo razlikuje od tistega v Združenem kraljestvu ali ZDA, saj Združeno kraljestvo in ZDA uporabljajo tako imenovani anglosaški pravni sistem, medtem ko imamo v Sloveniji kontinentalnega. Pri sodnih prevodih pogodb se pogosto odločimo le za prevod v en jezik, ki je skupen vsem udeleženim, in ne prevajamo v materne jezike vseh podpisnikov pogodbe. Ker je ta »povezovalni« jezik običajno angleščina, je poznavanje anglosaškega pravnega sistema in pravnega izrazoslovja glavno orodje prevajalca pravnih besedil.

Pravni jezik in vrste pogodb

Pogodbe so napisane v pravnem jeziku, ki vsebuje kopico ustaljenih žargonskih izrazov, ki jih moramo najprej prepoznati in jim nato najti ustreznico v tujem jeziku. Tako imamo denimo izraz a contract that is in force, ki ga v slovenščino lahko prevedemo kot »veljavna pogodba«. Ali ime pogodbe v slovenščini »pogodba o uporabi umetniških del«, ki ga v angleščino prevedemo kot artist participation agreement, »pogodba o komasaciji« pa se prevede kot merger contract.

Sodni prevod pogodbe v Linguli zaupamo le našim profesionalnim in izkušenim sodnim tolmačem in poskrbimo za diskretnost.