Sodni prevod pooblastila

Pooblastilo je eden od dokumentov, ki nam pogosto pride prav, ko želimo urejati uradne zadeve. Če na primer zbolimo, smo v tujini ali v časovni stiski, lahko drugo osebo pooblastimo, da namesto nas ureja vse potrebne postopke. Če se ti postopki urejajo v tujini, pa seveda potrebujemo sodni prevod pooblastila.

Imate splošno ali specializirano pooblastilo?

Pooblastilo lahko napišemo za različna uradna opravila, kot so prejem poštne pošiljke, upravljanje bančnega računa, prevzem dokumentov, zastopanje, prodaja, sklepanje pogodbe ipd. Pooblastila lahko delimo tudi na splošna in specializirana. Splošna ali univerzalna se nanašajo na vsa uradna dejanja na splošno, specializirana pa samo na določeno uradno dejanje ali časovno obdobje.

Sodni prevod velja za uradni dokument

Natančnost je pri prevajanju ključnega pomena, prav tako je pomembno, da bodo prevod na uradu ali kakšni drugi ustanovi tudi sprejeli, zato je priporočljivo, da si priskrbite sodni prevod pooblastila, ki zagotavlja, da prevod šteje za uradni dokument.

Pomembna je oblika

Pooblastilo ima značilno obliko ne glede na to, na katero uradno dejanje se nanaša. Zato je pomembno, da sodni tolmači poznajo obliko, značilno za izvirni in ciljni jezik. Pooblastilo mora običajno vsebovati naslednje informacije:

  • podatke o pooblastitelju,
  • kraj in datum nastanka pooblastila,
  • podatke o pooblaščencu,
  • podatke o zadevi, na katero se pooblastilo nanaša,
  • čas trajanja veljavnosti pooblastila,
  • podpis pooblaščenca in pooblastitelja.

Včasih lahko dodamo tudi razloge za odsotnost oziroma nezmožnost osebnega opravljanja uradne zadeve.

Če potrebujete sodni prevod pooblastila, lahko Lingulini sodni tolmači poskrbijo za hiter in kakovosten prevod vašega pooblastila.