Sodni prevod potrdila o nekaznovanosti

Če nameravate oditi v tujino za daljše obdobje, boste zelo verjetno potrebovali prevod potrdila o nekaznovanosti, ki le s podpisom in žigom sodnega tolmača velja za uradni dokument.

Kaj je potrdilo o nekaznovanosti?

Potrdilo o nekaznovanosti ali potrdilo iz kazenske evidence je uradni dokument, ki ga izdaja ministrstvo za pravosodje. To je potrdilo, ki pove, ali je oseba zabeležena v kazenski evidenci, torej ali je bila pravnomočno obsojena ali ne. Za potrdilo lahko v Sloveniji zaprosite osebno, po pošti in tudi elektronsko, pri čemer pa morate uporabiti digitalno potrdilo.

Kdaj potrebujemo prevod?

Prevod potrdila o nekaznovanosti najpogosteje potrebujemo pri uradnih postopkih v tujini. Lahko gre za prijavo na delovno mesto ali študij v tujini, za pridobitev vizuma in delovnega dovoljenja, posvojitvene postopke itd.

Katere podatke potrebujemo?

Potrdilo o nekaznovanosti običajno vsebuje informacije, kot so:

  • ime in priimek,
  • kraj in datum rojstva,
  • državljanstvo,
  • podatki iz obsodbe,
  • namen izdaje potrdila itd.

Prevajalec mora torej biti posebej previden pri pravilnem zapisu lastnih imen in številk, kot sta EMŠO in opravilna številka obsodbe. Tudi na zapis datuma moramo biti pozorni, saj se ta v ameriški angleščini zapiše v obliki 8/25/1963, v britanski angleščini in slovenščini pa zapišemo najprej dan in nato mesec: 25.8.1963.

Potrdilo o nekaznovanosti je uradni dokument, zato si prihranite čas in težave ter prevod zaupajte preverjenim in izkušenim sodnim tolmačem. V prevajalski agenciji Lingula bomo za kakovosten prevod, overjen po sodnem tolmaču, poskrbeli v najkrajšem možnem času.