Sodni prevod rojstnega lista

Sodni prevod rojstnega lista boste potrebovali, če se boste preselili v tujino, zaprosili za vizum ali državljanstvo, se v tujini zaposlili oziroma izobraževali ali če se boste želeli poročiti na kaki eksotični destinaciji.

Pozorno pri zapisu

Podatki, ki jih najdemo v rojstnih listih, so običajno:

  • ime,
  • datum in kraj rojstva,
  • EMŠO,
  • ime staršev,
  • državljanstvo itd.

Pri sodnem prevodu moramo biti izredno pozorni, da so podatki pravilno zapisani. Pri imenih, ki obstajajo v več različnih zapisih, lahko pogosto pride do napak. Pozor: ohraniti moramo enak zapis, kot je v izvirniku, da bo prevod zakonsko veljaven. Na primer za ime Aleksander lahko najdemo tudi zapise Alexander, Aleksandr, Oleksandr itd. Tudi pri geografskih imenih moramo biti pozorni in jih, če imamo domačo ustreznico, podomačimo. Namesto Wien bomo napisali Dunaj, italijansko mesto Torino bo v angleškem prevodu Turin.

Mednarodni obrazec za rojstni list

Za rojstni list, izdan na mednarodnem obrazcu po Pariški ali Dunajski konvenciji, ki ga lahko dobite na upravni enoti, načeloma ne potrebujete sodnega prevoda, saj tak rojstni list sprejemajo vse države podpisnice.

Če potrebujete sodni prevod rojstnega lista, bodo Lingulini sodni tolmači poskrbeli za profesionalno opravljeno delo.