Sodni tolmač

Kaj obsega delo sodnega tolmača?

Sodni tolmač se ukvarja s sodnim prevajanjem in sodnim tolmačenjem.

Pri sodnem prevajanju gre za pisno prevajanje besedil, sodno tolmačenje pa je ustno prevajanje (tolmačenje) govora. Delo zapriseženega sodnega tolmača obsega prevajanje občutljivih pravnih listin (pogodb, zakonov, potrdil, pooblastil …), ki morajo ob prevodu prenesti tudi pravno veljavo. Tu govorimo o sodno overjenem prevodu besedil.

Sodno tolmačenje pri sklepanju pogodb ali izvrševanju upravnih postopkov poteka pred pristojnimi organi, kjer v postopku sodeluje ena ali več tujih strank, ki si izmenjujeta podatke s pomočjo tolmača.

Napačen prevod lahko pomeni razveljavitev postopka

Napake, do katerih prihaja pri sodnem tolmačenju, lahko povzročijo izredno visoke stroške, v kazenskih zadevah pa lahko vodijo celo do razveljavitve postopka. Na ameriških sodiščih je v zadnjih letih prihajalo do razveljavitev predvsem v primerih, kjer so sodelovale špansko govoreče priče, saj so sodni tolmači ključne izjave prič prevajali površno in nenatančno. V primeru Mendoza iz leta 2010 je sodnik prav iz tega razloga ovrgel obtožbe zoper osumljenko umora.

Drugi primer razveljavitve sodnega postopka se je zgodil na obravnavi v Kanadi, ko so razveljavili postopek zoper hindujsko govorečega Indijca, osumljenega posilstva, saj so bile izjave priče neustrezno prevedene. Fraze, kot so »spolni napad«, »predel genitalij« in »dva dni«, so bile prevedene v »fizični napad«, »med nogami« in »dva tedna«. Osumljeni tako ni bil deležen nepristranskosti, do katere je upravičen po zakonu, kar pa je v mnogih pravnih sistemih razlog za razveljavitev.

Previdno pri izbiri sodnega tolmača

Na Linguli se zavedamo, da je za urejanje tako pomembnih zadev v tujem jeziku dobro imeti ob sebi usposobljene strokovnjake, ki obvladajo svoje delo.