Sodni prevod spričevala

Sodni prevod spričevala običajno potrebujemo, če se selimo v tujino. Najpogosteje ga zahtevajo pri prijavi na delovno mesto ali vpisu na študij in prakso. Ker je spričevalo uraden dokument, je priporočljivo, da ga prevede sodni tolmač, ki ga tudi overi. Ta sodni prevod lahko potem uporabljate na vseh uradih v tujini.

Poznavanje izobraževalnih sistemov

Poleg znanja jezika mora sodni tolmač pri spričevalih poznati tudi kulturne navade države ciljnega jezika. Dobro mora poznati predvsem značilnosti izobraževalnega sistema države izvirnega in ciljnega jezika, kot so na primer ocenjevalne lestvice, vrste ustanov, stopnje izobraževanja itd.

Je ocena 10 na slovenski in na francoski univerzi enaka?

Študenti v Sloveniji so najverjetneje precej bolj veseli, če dobijo oceno 10, kot študenti v Franciji. V francoskem visokošolskem in srednješolskem sistemu namreč ocenjujejo z ocenami od 1 do 20, pri čemer je 20 najboljša, vse ocene, nižje od 10, pa so negativne.

Kaj pa v ZDA?

V ZDA pa večinoma ocenjujejo s črkami od A do F, pri čemer je A najboljša, F pa negativna ocena. Najvišja povprečna ocena (GPA ali grade point average) je tako A (4,0 GPA), v slovenskih srednjih šolah pa je na primer najvišja povprečna ocena lahko 5,0. Nekatere šole ocenam dodajo tudi + ali –, torej je A+ boljša od A–.

Katere podatke najdemo v spričevalih?

Podatki, ki običajno sestavljajo spričevalo, so:

  • naziv in sedež izobraževalne ustanove,
  • ime in priimek učenca,
  • datum in kraj rojstva,
  • letnik in vrsta izobraževalnega programa,
  • datum izdaje spričevala,
  • ocene in predmeti, ki sodijo k posameznim ocenam,
  • ime osebe, ki zastopa izobraževalno ustanovo, in žig ustanove.

Kljub temu da podatkov ni veliko, je lahko sodni prevod spričevala včasih velik prevajalski izziv.

Sodni prevod uradnih dokumentov, kot je spričevalo, je dobro prepustiti strokovnim sodnim tolmačem, ki poskrbijo za pravno veljaven prevod. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s sodnim prevajanjem spričeval, so vam strokovni sodni tolmači v Linguli z veseljem na razpolago.