Prevajanje uradnih listin

Prevajanje uradnih dokumentov, kot so poročni list, rojstni list, ločitveni papirji, spričevalo in podobno, zahteva veliko natančnosti, saj bodo ti prevodi veljali kot uradne listine v tujih državah.

Kateri postopek uporabiti?

Prevajanje uradnih listin vključuje več korakov, ki so odvisni od zahtev posameznih držav.

1. Sodni/uradni/sodno overjeni prevod

Sodno overjen prevod pripravi sodni tolmač, takšen prevod je pravno formalno veljaven. Sodni tolmač dokument opremi z izjavo in podpisom, s katerim jamči, da se prevod popolnoma ujema z izvirnikom.

2. Apostille

Apostille je potrditev resničnosti podpisa, funkcije podpisnika listine, žiga ali pečata. Opravi jo pristojni organ države, ki je izdala dokument, ki ga želimo uporabljati v tujini. Potrditev se na listino odtisne, pripne ali priveže. Listine tako ni treba dodatno overjati, apostille pa velja v državah, ki so podpisale haaški sporazum, kot so Slovenija, Belgija, Japonska, Velika Britanija, ZDA …

3. Embassy Legalization – polna legalizacija

To je postopek, ki velja za dokumente, izdane v državah, ki niso podpisnice haaškega sporazuma. V tem primeru je treba prevedeni dokument preveriti tako v državi izvora kot v državi, kjer bo dokument uporabljen – overitev mora pripraviti tudi Ministrstvo za zunanje zadeve RS oziroma diplomatsko ali konzularno predstavništvo Slovenije v tujini.

Preverite, katere države so podpisnice haaške konvencije.

Kdo lahko prevede uradne dokumente?

Pisni prevod lahko pripravi katerikoli prevajalec, za sodne oziroma uradne prevode pa to ne drži. Prevajanje mora opraviti sodni tolmač, ki ga imenuje Ministrstvo za pravosodje RS.

Pomembno je, da sodni tolmač dobi vso potrebno dokumentacijo za prevajanje in da se določi časovni okvir za prevod. Izkušeni sodni tolmači znajo tudi svetovati o tem, kateri od zgornjih korakov mora biti opravljen, da bo prevod v tujini pravno formalno veljaven.

Uradni dokumenti morajo biti prevedeni brezhibno in ustrezati vsem določilom o sodnih prevodih. Njihovo prevajanje zaupajte izkušenim prevajalcem Lingule.